ფასდაკლებითი აქცია
ფასდაკლებითი აქცია ყველა კატეგორიის პროდუქციაზე "ემ ფარმა"–ს ყველა აფთიაქში!
12.03.2013წ–დან 12.06.2013წ–მდე